سبد خرید 0

تاثیر شغل و درآمد در رابطه عاطفی

چه حساب بانکی تان پر باشد و چه دخل و خرجتان به زحمت با هم جور درآید، پول یکی از پنج دلیل اصلی دعوای زن و شوهرهاست. پژوهشی روی ۴۵۷۴ زوج نشان داد از بین همه مسائلی که زوج ها سر آن می جنگند، دعواهای مالی قوی ترین پیش بین طلاق است.

چهار موضوع دیگر چیست؟ رابطه جنسی، ارتباط با خانواده همسر، سوء مصرف مواد یا الکل و والدگری. اشتغال را نمی شود از گفتگوی پول جدا کرد، مگر اینکه خیالتان از تامین مخارج راحت باشد. رد زمان، پول و شغل در بسیاری از گفتگو از جمله گفت و گو درباره تعهد، خانواده، تفریح و لذت، و رویا پیدا می شود. تعارض در حوزه مالی در غالب زوج ها ریشه در برداشت متفاوت از نابرابری مالی، معنای رفاه اقتصادی و ماهیت مشاجره درباره پول دارد.

از بین این ها، مشاجره درباره پول بهترین پیش بین قهر زوج ها بود. قهر یا آشتی در تعارض درباره مسائل مالی اهمیت ندارد، بلکه مهم این است که زوج ها چگونه درباره اختلاف نظرهای مالی خود گفتگو کند. زوج ها باید از کلیشه و انگ های ولخرج و خسیس اجتناب کنند. همسر ولخرج معتقد است پول را به این دلیل خرج می کنند که در زندگی شاد، راحت، مرفه، بخشنده، سالم و دلخوش باشند. همسر خسیس برای توصیف همسر ولخرجش از واژه هایی مانند بی خیال، بی فکر، تکانشی، افراط کار، ِاسراف کار، پر ریخت و پاش، یا خوش گذران استفاد می کند. همسر خسیس هم خودش را واقع بین، محتاط، عقل کل، و خویشتن دارمی داند. او پول را دست آورد، امنیت، موفقیت، قدرت، کلید رهایی از نگرانی، سرمایه گذاری برای آینده، و میراث آینده می داند. همسر ولخرج همسر خسیس را بدبخت، سرد، ناخن خشک، پول پرست، خودخواه، بی کلاس، بدبین، و محتکری می داند که بلد نیست از زندگی لذت ببرد.

حقیقت این است که همه ما گاهی ولخرجی می کنیم و گاهی خسیس بازی در می آوریم. این انگ ها کمکی به درک معنای پول برای همسرمان و مدیریت تعارض های مالی نمی کند. چه ازدواج کرده باشید و چه نه، تعارض درباره پول به درآمد یا دارایی خانواده ربط ندارد، بلکه دعوا سر معنای آن است. پول هم تفریح می آورد و هم امنیت، و تعادل این دو برای هر زوجی راه گشاست. هدف نهایی ایجاد تعادل بین آزادی و اختیار ناشی از خرج کردن پول با امنیت و اعتماد ناشی از پس انداز کردن آن است. هر همسر با تاریخچه، ارتباط و احساسات خاصی که نسبت به پول دارد وارد رابطه زناشویی می شود. همه ما درباره پول افسانه هایی داریم که سینه به سینه در خانواده به ما منتقل شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://naderghanbari.com/?p=2167