نمایش 1–6 از 12 نتیجه

50%تخفیف

توسعه فردی: خودآگاهی (ضبط شده)

آفلاین
تا انسان خود را نشناسد، از درک دیگران و جهان پیرامونش عاجز خواهد بود.
550,000 275,000 تومان
50%تخفیف

چگونه در شرایط دشوار قربانی نباشیم

آفلاین
عوامل و شرایط محیطی در زندگی ما انسان ها تاثیرات بسیار مخربی گذاشته ولی لزومی ندارد من خود را قربانی این شرایط ببینم.
950,000 475,000 تومان
برگزار
شد!

دوره اول توسعه فردی: خودآگاهی، کلید توسعه فردی

آنلاین
به راهکارهای علمی و عملی یافتن «خود» بپردازیم تا در راستای اهداف گام زده، از زندگی خود لذت بیشتری ببریم.
450,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی اول: سفر به سواد کوه

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل جنگل مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
4,500,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی دوم: سفر به جنگل‌های مازندران

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل جنگل مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
2,950,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی سوم: سفر به کویر ورزنه

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل کویر، مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
5,900,000 تومان