سبد خرید 0

موج مسئولیت پذیری

تا به حال توجه کرده اید که وقتی خمیازه می کشید، به احتمال زیاد، کسی که در کنار شماست، نیز خمیازه می کشد. همه می دانیم که خمیازه مسری است، اما هیچ وقت پرسیده اید، چرا؟؟

پس از سال ها تلاش برای پاسخگویی با این پرسش، پژوهشگران به پاسخی بسیار بدیهی رسیدند: تقلید! این رفتار خصیصه ای طبیعی است. ما به همان دلیلی خمیازه می کشیم که وقتی یک غریبه به ما لبخند می زند ما به او لبخند می زنیم، یا وقتی کسی به یک لطیفه می خندد ما هم می خندیم، حتی اگر معنی آن لطیفه را هم متوجه نشده باشیم. ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و برایمان پیوند و ارتباط با دیگران بسیار اهمیت دارد. تمایل به تقلید نیز ممکن است ریشه در مراحل اولیه تکامل ما داشته باشد: هر چه بیشتر رفتار دیگران را تقلید کنیم، برایشان کمتر تهدید محسوب می شویم. رفتارهای خوب و بد انسان نیز مسری است و همه ما این را می دانیم.

به طور مثال، حتما دیده اید در هنگام ناهار یا استراحت در محل کار، یک نفر به زمین و زمان اعتراض می کند و دیگران نیز خیلی سریع به این مهمانی غیبت و اعتراض می پیوندند. البته برخلاف این را هم دیده ایم؛ وقتی چند نفر، به جای اینکه به خرابی ها اعتراض کنند، درباره راه حل ها صحبت می کنند، سطح انرژی ما بالا می رود. مسئولیت پذیری نیز مسری است و من نامش را «موج مسئولیت پذیری» می گذارم. وقتی یک نفر، برای ایجاد تغییر، پا پیش می گذارد، دیگران هم به پا می خیزند و شجاعتی پیدا می کنند که قبلاً نداشته اند.

برگرفته از: کتاب به پا خواستن برای انسانیت اثر جان ایزو

ترجمه: دکتر علی صاحبی و امیرمحمد پهلونژاد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://naderghanbari.com/?p=512