در حال نمایش 5 نتیجه

برگزار
شد!

دوره خودآگاهی اول: سفر به سواد کوه

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل جنگل مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
4,500,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی دوم: سفر به جنگل‌های مازندران

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل جنگل مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
2,950,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی سوم: سفر به کویر ورزنه

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل کویر، مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
5,900,000 تومان
برگزار
شد!

دوره راه ۸#

حضوری / آنلاین
زندگی انسان سراسر تغییر است. از بدو ورود به دنیا تا آخرین روز زندگی. در این مسیر پر سر و صدا اتفاقات و چالش‌های فراوانی نصیب انسان می‌شود که بسیاری از آن‌ها این تغییرات را گسترده‌تر می‌کند.
3,200,000 - 4,900,000 تومان

دوره راه 9#: سفر به مازندران

حضوری (سفر)
طبیعت به عنوان محلی برای رسیدن انسان به تعادل از دیرباز مورد توجه بوده است. بودن در کنار طبیعت به ما فرصت می‌دهد تا با استفاده از آرامش آن به دورن خود سفر کنیم. به خودشناسی و خودآگاهی بیشتری برسیم و در نتیجه حال بهتری را نیز تجربه کنیم.
3,500,000 - 4,500,000 تومان