در حال نمایش 4 نتیجه

برگزار
شد!

دوره خودآگاهی اول: سفر به سواد کوه

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل جنگل مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
4,500,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی دوم: سفر به جنگل‌های مازندران

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل جنگل مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
2,950,000 تومان
برگزار
شد!

دوره خودآگاهی سوم: سفر به کویر ورزنه

حضوری
سطح مقدماتی؛ سفری در دل کویر، مناسب برای جان‌هایی که در جستجوی لحظات عمیق معنوی هستند.
5,900,000 تومان
10%تخفیف

دوره راه ۸#

حضوری / آنلاین
زندگی انسان سراسر تغییر است. از بدو ورود به دنیا تا آخرین روز زندگی. در این مسیر پر سر و صدا اتفاقات و چالش‌های فراوانی نصیب انسان می‌شود که بسیاری از آن‌ها این تغییرات را گسترده‌تر می‌کند.
2,880,000 - 4,410,000 تومان